สล็อตออนไลน์ คลังตอบ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทันปี 2564 ไหม บัตรคนจนรายเก่าต้องลงใหม่หรือไม่

สล็อตออนไลน์ คลังตอบ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทันปี 2564 ไหม บัตรคนจนรายเก่าต้องลงใหม่หรือไม่

สล็อตออนไลน์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหน – คืบหน้าข่าวการ “ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564″ หรือ ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่” ที่ทางกระทรวงการคลังไม่ได้เปิดลงทะเบียนให้มาตั้งแต่ปี 2561 ทำให้ปัจจุบัน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีจำนวนลดน้อยลงกว่าประมาณ 6 แสนราย เหลือ 13.6 ล้านคน อันมาจากหลายสาเหตุ เช่น เสียชีวิต ประกอบกับการลงทะเบียนในช่วงแรก ยังมีผู้ตกหล่น เช่นกลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่อยู่ห่างไกล ไม่ได้รับสิทธิแม้ว่าจะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ และช่วงสถานการณ์โควิดทำให้คนมีรายได้ลดลง จนลง จึงมีข่าวว่าทางรัฐบาลกำลังทบทวนมาตรการ เพื่อจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนมากที่สุด

รายงานข่าวก่อนหน้านี้ ที่ออกมาอัปเดตเงื่อนไข 

การลงทะเบียนบัตรคนจนปี 2564 ที่เปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้จากรายบุคคล เป็นรายครัวเรือนนั้น ทาง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ชี้แจงว่า เงื่อนไขสมัคร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้นั้น กำลังอยู่ในะหว่างศึกษาพิจารณา คาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์ภายในเดือนหรือสองเดือนนี้

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564 รอบใหม่ วันไหน ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์ การคัดกรอง พิจารณาเรื่องรายได้ จากนั้นจะต้องนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการฯ เพื่อพิจารณาแนวทาง วิธีการลงทะเบียน ก่อน ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนทันปลายปี 2564 หรือไม่ เพราะต้องมีการเตรียมระบบ และพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้คนที่อยู่ห่างไกล กลุ่มเปราะบาง ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนได้

นอกจากนี้ประเด็นที่หลายคนกังวลว่า เป็นผุ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากยังไม่เคาะว่า จะปรับใช้เกณฑ์รายได้เป็นครัวเรือนหรือไม่ แต่ถ้าหากมีการปรับเป็นครัวเรือน ผู้ถือบัตรรอบเก่า คนเก่า ก็จะต้องอัปเดตฐานรายได้ของตนใหม่ ซึ่งจะเป็นรูปแบบไหน ช่องทางไหน กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา

‘ธนกร’ มั่นใจ น้ำท่วมปีนี้ ไม่ซ้ำรอยปี 54

ธนกร โฆษกสำนักนายกฯ แสดงความมั่นใจว่า น้ำท่วมปีนี้ จะไม่ซ้ำรอยน้ำท่วมปี 54 โวผลงานความเสียภัยน้ำลดลงอย่างชัดเจน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการทุกหน่วยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตั้งแต่ต้นปี

รวมไปถึงมีวางแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภัยพิบัติจากสถานการณ์อุกทกภัยและปัญหาน้ำแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผลให้สถิติความเสียหายภัยจากน้ำลดลงอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับปี 2554 มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินถึง 65 จังหวัด เสียหาย 69 ล้านไร่

ขณะที่ในปี 2564 ครบรอบ 10 ปี ข้อมูลจากจิสด้าพบว่า ปีนี้น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 21 จังหวัด มีพื้นที่เสียหาย 1.33 ล้านไร่ ขณะที่ สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของไทย ปี 2564 ยังมีระดับน้ำน้อย ยังมีพื้นที่เพียงพอรองรับปริมาณน้ำฝนอีกมาก รวมทั้งยังได้มีพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำโดยใช้ “พื้นที่ลุ่มต่ำ รับน้ำนอง” เพื่อบรรเทาความเสียหาย ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่กทม.ยังไม่มากทำให้สามารถบริหารจัดการระบายน้ำได้ ประเมินได้ว่ากทม.น้ำจะไม่ท่วมหรือรุนแรงเท่ากับปี 2554 เปรียบเทียบสถานการณ์อุทกภัยในปี 2554 กับ 2564 ปริมาณฝนสะสม (ทั้งประเทศ) ปี 2554 มีปริมาณฝนสะสม 1,948 มม.

ขณะที่ปี 2564 (1 ม.ค. – ปัจจุบัน) มีปริมาณ 1,360 มม. น้อยกว่า ปี 2554 อยู่ 588 มม. ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2554 รวม 23,605 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 95% แต่ในปีนี้รวม 11,969 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48% ปี ทำให้ปริมาณน้ำรวม 4 เขื่อนน้อยกว่าปี 2554 อยู่ 11,636 ล้าน ลบ.ม. ในส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านบริเวณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2554 อยู่ที่ 3,903 ล้าน ลบ.ม.ปี 2564 มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,561 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่า ปี 2554 อยู่ 1,342 ลบ.ม./วินาที

นายธนกร กล่าวว่า ขณะเดียวกัน ยังได้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการดำเนินงานจากทุกหน่วยงาน มีผลงานที่เป็นรูปธรรมในช่วงปี 61-64 สามารถขยายเขตประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ 559 แห่ง

ปริมาณน้ำใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 1,203.92 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนป้องกันตลิ่ง 59 กม. ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 135,17 ไร่ โครงการจัดทำแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยาตอนล่าง อาทิ คลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร การปรับปรุงระบบชลประทานเดิม การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการบริหารจัดการพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ เป็นต้น ปัจจุบันขับเคลื่อนแล้ว 32% ซึ่งการดำเนินการแก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำท่วมแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม

ตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมามีความก้าวหน้าโดยลำดับ ซึ่งส่งผลให้สถิติความเสียหายภัยจากน้ำลดลงอย่างชัดเจน เช่น ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่แล้งรุนแรงรองจากปี 2558 มีประกาศภัยแล้งเพียง 30 จังหวัด และในปี 2563/64 มีการประกาศภัยแล้งเพียง 2 จังหวัด

ทั้งนี้ยืนยันรัฐบาลดำเนินงานอย่างจริงจังในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำของประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่กับการให้ความสำคัญการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ มีความโปรงใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยปีงบประมาณ 2565 ยังได้มีการตรวจสอบความพร้อมและความซ้ำซ้อนของแผนงานด้านน้ำ ได้กว่า 60,000 ล้านบาทด้วย สล็อตออนไลน์