ใช่! กีฬาแทนซาเนียเพื่อการวิจัยการเปลี่ยนแปลง

ใช่! กีฬาแทนซาเนียเพื่อการวิจัยการเปลี่ยนแปลง

การวิจัยแจ้งแผนสำหรับศูนย์กีฬาชุมชนและเยาวชนแห่งใหม่ในอารูชา ประเทศแทนซาเนีย ใช่! แทนซาเนียเพิ่งทำการวิจัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุน Comic Relief เพื่อช่วยแจ้งโครงการ ‘กีฬาเพื่อการเปลี่ยนแปลง’ ใหม่ที่ตั้งอยู่ในชุมชน Esso ในเมืองอารูชา ประเทศแทนซาเนีย การวิจัยเกี่ยวข้องกับวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่หลากหลาย รวมถึงการ

สำรวจ การอภิปรายกลุ่มสนทนา 

การทำแผนที่ชุมชน การสัมภาษณ์รายบุคคล และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างแท้จริงในด้านการให้บริการด้านสุขภาพ การขาดแคลนน้ำสะอาด และการขาดอาหารปกติและมีคุณค่าทางโภชนาการ พวกเขามีความฝันที่จะเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง บรรลุการจ้างงานที่น่าพอใจ สร้างทักษะ และสร้างชีวิตที่มีประสิทธิผลอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การขาดโอกาสและวิธีที่สร้างสรรค์ในการเติมเต็มเวลาทำให้พวกเขาเข้าสู่โต๊ะฟุตบอล การดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษทางทีวี และการพนัน คนหนุ่มสาวได้ทำให้จุดอ่อนของพวกเขาเป็นมาตรฐานโดยคิดว่าความรุนแรง การละเลย และความไม่แยแสเป็นเรื่องปกติ ขณะนี้กำลังดำเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาศูนย์กีฬาและเยาวชนของชุมชน เพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าถึงกิจกรรมกีฬาคุณภาพสูง เป็นระบบ และปลอดภัย แบบอย่างที่ดี และบริการทางสังคม

หากองค์กรเหล่านั้นผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของพวกเขาได้แสดงให้เห็นบทบาทพื้นฐานของกีฬาในกระบวนการของการบูรณาการและการขัดเกลาทางสังคม เช่น และในการมุ่งเน้นที่กิจกรรมทางกายภาพมากขึ้น สถานการณ์ปัจจุบันจะบังคับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจินตนาการถึงมุมมองอื่นๆ สามารถส่งเสริมการพัฒนาบุคคลและสังคมในวงกว้างต่อไปได้โดยส่วนใหญ่แล้ว กีฬามักถูกมองว่าเป็นการออกกำลังกาย (เช่น วิ่งจ็อกกิ้ง) หรือเป็นรูปแบบการเล่นที่มีโครงสร้าง เน้นเป้าหมาย และแข่งขันได้ (เช่น บาสเก็ตบอลหรือกรีฑา) แง่มุมทางปัญญาและไม่ใช่ทางกายภาพของกีฬามักจะถูกบ่อนทำลาย อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นข้อดีทั้งหมดของ “การฝึกสมอง” ผ่านเกมกระดาน (หมากรุก สแคร็บเบิ้ล หมากฮอส โอเทลโล โก ฯลฯ) ก่อนที่จะพยายามสร้างผลกระทบทางสังคม คุณลักษณะแรกของการมีส่วนร่วมทางกีฬาคือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากสิ่งที่เราสามารถจินตนาการได้ เกมกระดานมีความสามารถที่จะครอบคลุมทั้งสองด้าน 

โดยไม่คำนึงถึงอายุของผู้เข้าร่วม

ประการแรก การเล่นเกมกระดานอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความเครียด เนื่องจากการตอบสนองการต่อสู้หรือหนีมีการควบคุมอย่างปลอดภัยภายในโครงสร้างที่ซับซ้อนของเกมประเภทการแข่งขัน เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญที่นี่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นกระบวนการ บางครั้งเป็นกระบวนการที่ช้า และสถานที่แรกที่อาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ภายในครอบครัว น่าเสียดายที่ความเครียดและความโกรธกำลังทำลายครอบครัวมากขึ้น การให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวในกิจกรรมกีฬาที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อองค์กรพัฒนาอาจมีผลกระทบอย่างมากนอกจากนี้ บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดขณะเล่นเกมกระดาน และผู้เล่นมักจะมีโอกาสรวบรวมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานกับผู้อื่น ในการอำนวยความ

สะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวจากภูมิภาคต่างๆ ในโลกผ่านเทคโนโลยีใหม่ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงเครือข่ายทางสังคมของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้ที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและสังคมที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเกมกระดานอาจช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎและนั่งอยู่กับที่เป็นเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้น และสามารถปรับปรุงการศึกษาด้านสุขภาพโดยการกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจของผู้เล่น หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของกีฬาสำหรับสถาบันพัฒนาคือความยั่งยืนของผลกระทบของโครงการของพวกเขา นั่นคือเหตุผลที่การขยายความคิดของผู้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ และสามารถใช้เกมกระดานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเดิมพันของการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืน