อนาคตของกีฬาและการพัฒนา: การสร้างภาคส่วนที่มีความเท่าเทียมและครอบคลุมมากขึ้น

อนาคตของกีฬาและการพัฒนา: การสร้างภาคส่วนที่มีความเท่าเทียมและครอบคลุมมากขึ้น

sportanddev เพิ่งเผยแพร่การเรียกร้องให้มีบทความเกี่ยวกับอนาคตของกีฬาและการพัฒนาซึ่งได้รับการตอบกลับ 55 รายการจากนักเขียนทั่วโลกและจากภูมิหลังและภาคส่วนต่างๆ เราได้วิเคราะห์บทความที่ตีพิมพ์และระบุ 10 ประเด็นหลักและหัวข้อที่เชื่อมโยงถึงกัน หัวข้อสำหรับบทความนี้คือความจำเป็นในการสร้างกีฬาที่มีความเท่าเทียมและครอบคลุมมากขึ้นสำหรับภาค

การพัฒนาและการกีฬา

sportanddev ยังเป็นเจ้าภาพการสัมมนาทางเว็บเกี่ยวกับอนาคตของกีฬาและการพัฒนาในวันที่ 23 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันโอลิมปิกสากลที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน! คลิกที่นี่เพื่อชมการบันทึกการสร้างกีฬาที่มีความเท่าเทียมและครอบคลุมมากขึ้นสำหรับภาคการพัฒนาและการกีฬา

บทความหนึ่งชี้ให้เห็นว่ากีฬาและ coronavirus มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน : บางครั้งพวกเขาทั้งคู่ถูกอธิบายว่าเป็น ‘ผู้ปรับระดับที่ยอดเยี่ยม’ บางคนบอกว่า coronavirus ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงยศ ศาสนา เชื้อชาติ สถานะทางการเงินและลักษณะอื่นๆ และผู้คนโต้แย้งว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สำคัญในสนามกีฬาเช่นกัน แต่นี่ไม่ใช่กรณี คนจนและคนชายขอบมีความเสี่ยงมากที่สุดในช่วงวิกฤตโควิด-19 และพวกเขามักจะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลังในวงการกีฬา

ผู้เขียนเน้นถึงความจำเป็นในการท้าทายความไม่เท่าเทียมในปัจจุบันภายในกีฬาเพื่อการพัฒนาและภาคการกีฬา วิกฤตหมายความว่าทรัพยากรมีจำกัด และคงอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เราจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งนี้ไม่นำไปสู่ผลกำไรก่อนหน้านี้ (เช่น ในส่วนที่เกี่ยวกับกีฬาของผู้หญิง) ถูกย้อนกลับWomen Winตีพิมพ์บทความที่พวกเขาสรุปการกระทำ 6 ประการเพื่อสร้างกีฬาเพื่อการพัฒนาทั้งที่เกี่ยวข้องทั่วโลกและมีความเท่าเทียมมากขึ้น ครอบคลุม และตอบสนองต่อความต้องการในท้องถิ่น:

ถือสาย – มุ่งเน้นไปที่ผู้ที่อ่อนแอที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าผลกำไรทางสังคมจะไม่กลับรายการ

ทำหน้าที่ในท้องถิ่น เลี้ยงดูโลก – ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมกีฬาตอบสนองความต้องการของชุมชนในขณะที่สร้างเครือข่ายเสมือนสำหรับการแบ่งปันทรัพยากรและความรู้ทั่วโลก

Leapfrog – ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของเราสร้างพันธมิตรที่ไม่ธรรมดาและวางแผนสำหรับความเป็นจริงใหม่ๆ มากมายเตรียมพร้อมสำหรับการคาดการณ์ – มุ่งเน้นไปที่ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและการบาดเจ็บสนับสนุน ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อ

การพัฒนาระบบนิเวศ

การรู้หนังสือทางกายภาพถูกมองว่าเป็นประตูสู่ความกระฉับกระเฉง ฟิตร่างกาย และรับประโยชน์ด้านสุขภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม กิจกรรมและสภาพแวดล้อมในเมืองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดจากการรู้หนังสือทางกายภาพ ตัวอย่างหนึ่งคือการปรับโฉมเขตเมืองชั้นในทั้งหมดเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับการเคลื่อนไหวอีกกรณีหนึ่งคือ “การรู้หนังสือเพิ่มพูนความรู้ทางกาย” โครงการนี้ดำเนินการร่วมกับBostaden (บริษัทบ้านสาธารณะ) และโรงเรียนเทศบาลErsdugen ของ Umeå. จุดมุ่งหมายคือการค้นหารูปแบบใหม่ๆ ของการที่เด็กไปและ

กลับจากโรงเรียนด้วยวิธีที่เสริมสร้างความรู้ทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายระดับ แนวคิดของการรู้หนังสือทางกายภาพถูกใช้เป็นเข็มทิศทั้งในการออกแบบโครงการโดยรวมและเส้นทางคมนาคมด้วยตัวมันเอง โครงการนำร่องต้องการทบทวนทัศนคติและพฤติกรรม และมีวิสัยทัศน์ในการใช้บทเรียนที่ได้เรียนรู้ในการพัฒนาความคิดริเริ่มอื่นๆ ในการดำเนินงานต่างๆ ใช้การเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันแปดหน่วยไปและกลับจากโรงเรียนตามการประชุมเชิงปฏิบัติการกับครูและนักเรียน ประสบการณ์ของโครงการนี้ดีสำหรับผู้ใช้ปลายทาง และดูเหมือนว่าจะมีส่วนทำให้ทัศนคติที่เปลี่ยนไปและความมั่นใจในตนเองที่เกี่ยวข้องกับการรู้หนังสือทาง

กายภาพ ผลลัพธ์ของโครงการนำร่องหวังว่าจะเป็นเวทีสำหรับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในการพัฒนาสังคมในอนาคต โครงการนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคำแนะนำในปัจจุบันสำหรับอุปกรณ์สนามเด็กเล่นจำกัดความเป็นไปได้ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่พัฒนาความรู้ทางกายภาพ โครงการนี้แสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่ชัดเจนสำหรับการเจรจาเพิ่มเติมกับภาคส่วน/นักแสดงที่เกี่ยวข้องจากมุมมองที่ “ปลอดภัยที่สุด” หรือ “ปลอดภัยเท่าที่จำเป็น”จากมุมมองที่กว้าง โครงการนำร่องดำเนินไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจะมีการหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและความร่วมมือในหลายภาคส่วน